تماس با ما

آدرس خانه علوم و فنون استان قم : چهار راه غفار ، خیابان ایستگاه راه آهن ، بین کوچه ۷ و ۹

تلفن : ۸ – ۰۲۵۳۶۷۰۶۷۷۷

بستن