ثبت نام بازدید

ثبت نام بازدید سال تحصیلی ۹۶ – ۹۷ آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایید .

دانلود فایل پیوست

مدارس خارج از قم اگر قصد بازدید به این مرکز را دارند با شماره زیر تماس گیرند .

۰۲۵۳۶۷۰۶۷۷۸

بستن